สูตรตู้แบนพาส
ลูกชิ้นปิ้ง
ลูกชิ้นปิ้ง (อ่าน 24000 | ตอบ 10 ) (31/08/2006 14:10:05)
ความคิดเห็นที่ 1
ต่อแผ่นสองคับ
ลูกชิ้นปิ้ง (31/08/2006 14:11:53)
ความคิดเห็นที่ 2
ต่อแผ่นสามครับ
ลูกชิ้นปิ้ง (31/08/2006 14:12:19)
ความคิดเห็นที่ 3
แผ่นสุดท้ายครับ ไงก็เซฟแล้วไปขยายดูกันเองนะครับ
ลูกชิ้นปิ้ง (31/08/2006 14:13:05)
ความคิดเห็นที่ 4
นั่งพิมพ์ตั้งนานตอนส่งดันไปกดที่ Cancel ซะได้ เวนกำ เลยต้อง
ใช้วิธีนี้ครับ....ขออภัยด้วยครับ..
ลูกชิ้นปิ้ง (31/08/2006 14:28:08)
ความคิดเห็นที่ 5
มองไม่เห็นเลยครับ
yew? (31/08/2006 19:22:45)
ความคิดเห็นที่ 6
สูตรตู้แบนพาส
Vr คือ ปริมาตรภายในของตู้ลำโพง     หน่วยเป็น Ft3
Vf คือ ปริมาตรภายในของตู้ใบหน้า     หน่วยเป็น Ft3
LV คือ ความยาวของท่อ           หน่วยเป็น นิ้ว
RV คือ รัศมีของท่อระบาย          หน่วยเป็น นิ้ว
F3L คือ จุดความถี่เป็น Low Pass   หน่วยเป็น Hz
F3H คือ จุดความถี่เป็น Hi Pass     หน่วยเป็น Hz
S คือ ปัจจัยหลักที่บ่งบอกถึงลักษณะของกราฟตอบสนองความถี่
ของ Band Pass (เหมือนกันกับค่า Qb หรือ Qtc ของตู้ปิด จะ
ทำงานคล้ายกัน)
Gain คือ ค่าdB ที่ได้เพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า S และ
x ถ้า Gain เป็นบวก เสียงจะดังขึ้น แต่ถ้ Gain เป็นลบ เสียงจะค่อย
ลง(สูญเสียความดัง)
** ค่า S = Factor จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของกราฟตอบสนอง
ความถี่ ซึ่งให้ผลแตกต่างกันไป เช่น 0.4-0.7
 ค่า S = 0.4 จะได้ตู้ขนาดเล็กที่สุด จะมี Band Pass กว้างที่สุด
ค่า S = 0.7 จะได้ตู้ขนาดใหญ่ จะมี Band Pass แคบที่สุด
****
S = 0.4 จะได้ค่า x = 1.7127 จะมี Band Pass Ribble =2.7 dB
S = 0.5 จะได้ค่า x = 1.2712 จะมี Band Pass Ribble = 1.25 dB
S = 0.6 จะได้ค่า x = 0.9506 จะมี Band Pass Ribble = 0.35 dB
S = 0.7 จะได้ค่า x = 0.7206 จะมี Band Pass Ribble = 0.00 dB
****
**** สูตรในการคำนวน
1. กำหนดค่า S เพื่อนำไปหาค่า x
2. กำหนดค่า F3L ควรเลือกอยู่ระหว่าง 30-40 Hz
3. หาค่า F1,F2 และ Fx จากสูตร
  3.1 F1 = F3L / (Fs / Qts) หรือ F1 = (F3L*Qts)/Fs
 3.2 F2 = F1+x
 3.3 Fx = Square Root ของ (F1*F2)
4. หาค่า F3H จากสูตร
  F3H = F2/(Qts/Fs)หรือ F3H = (F2*Fs)/Qts
***ข้อควรจำ ***
ในขั้นตอนนี้หากได้ค่า F3H ต่ำเกินไปเช่น ต่ำกว่า 60Hz ให้
เปรี่ยนค่า S ใหม่(ในขั้นตอนที่ 1) ให้ค่าต่ำกว่าเดิมหรือไม่เช่นนั้น
ให้เลือกค่า F3L ใหม่ โดยให้มากกว่าเดิมที่เลือกใว้(ในขั้นตอนที่2)
5. หาปริมาตรตู้ใบหลัง (VR) จากสูตร
  VR = Vas / [(Fx/Qts)ยกกำลัง 2 -1]
***ข้อควรจำ***
ในขั้นตอนนี้จะต้องได้ค่า VR เป็นไปตามค่าที่กำหนดข้างล่างนี้
6" ค่า VR จะต้องมากกว่า 0.25 Ft3
8" :-------------------:0.35 Ft3
10":-------------------: 0.5 Ft3
12":-------------------: 0.85 Ft3
15":-------------------: 1.3 Ft3
18":-------------------: 1.8 Ft3
6. หาปริมาตรตู้ใบหน้า(VF) จากสูตร
  VF = 4*(Sยกกำลัง 2)*(Qts ยกกำลัง 2)*Vas
7. คำนวนหาความถี่ของท่อ (Port)
Fb = Fx*(Fs/Qts)
8. เลือก RV จาก1/3 ของหน้าดอกลำโพง
9. หาความยาวของท่อ Port
 LV = [(8466.4*Rv ยกกำลัง 2 )/VF*Fbยกกำลัง2]-1.463*RV
10. Gain = 40*Log(2S*Fx)

ขออภัยด้วยที่ลงให้ช้าครับ..
ลูกชิ้นปิ้ง (01/09/2006 08:35:06)
ความคิดเห็นที่ 7
ปกติ ตัว Fx ตัวx จะเป็นเหมือนตัว N เขียนเล็ก แต่ผมใช้เครื่องไม่
เก่งเลยขอใช้ตัว x แทนครับ...
ลูกชิ้นปิ้ง (01/09/2006 08:37:29)
ความคิดเห็นที่ 8
อย่าลืมบอกด้วยนะว่ตู้ BP นะมันไม่ได้เหมาะกับระบบเสียงบางแบบ การออกแบบให้มีแถบการสนองความถี่กว้างขึ้นเท่าใด SPL ก็น้อยลงเท่านั้น ที่สำคัญคือการเลือกแบบให้ถูกต้องกับการใช้งาน
ชื่นชมคุณลูกชิ้นปิ้งที่กรุณาร่วมกันแบ่งปันความรู้
nynop (01/09/2006 10:56:39)
ความคิดเห็นที่ 9
เห็นมีผู้รู้หลายท่านมาแสดงความคิดเห็น ทั้งคุณลูกชิ้นปิ้งและคุณnynop ขออนุญาติร่วมวงด้วยคนครับ ตู้แบนด์พาสส์(Band Pass) นั้นมีจุดเด่นอยู่ที่การนำเอาจุดเด่นของตู้ปิดและตู้เปิดมาผสมผสานโดยใช้คุณสมบัติเฉพาะตัวของตู้แต่ละประเภทมากรองความถี่ เนื่องจากมีวิธีการกรองความถี่ของระบบตู้มีรูปแบบไม่เหมือนกับตู้ปิดและตู้เปิด ดังนั้นการตอบสนองความถี่ของตู้แบนด์พาสส์จึงมีรูปแบบเฉพาะตัว โดยเฉพาะเวลาโรลออฟหรือโรยตัว คุณจะพบการโรยตัว(Roll Off)ของความถี่ย่านสูงของตู้แบนด์พาสส์ที่กับไม่เหมือนกับตู้ปิดและตู้เปิด การโรยตัวในย่านความถี่สูงในลักษณะดังกล่าว ทำให้ตู้แบนด์พาสส์มีรูปแบบของการกรองความถี่เฉพาะย่าน อย่างเช่นย่านตอบสนองความถี่ 80 – 120 Hz
โดยจุดที่เริ่มมีการโรยตัวลงในย่านความถี่ด้านสูง เรียกว่าค่า FL (F3 of low frequency roll off)
ส่วนจุดที่เริ่มมีการโรยตัวลงในย่านความถี่ด้านต่ำ เรียกว่าค่า FH (F3 of high frequency roll off)
และถ้าเปรียบเทียบการตอบสนองความถี่ของตู้แบนด์พาสส์กับวงจรกรองความถี่หรือวงจรครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์คดู เราจะพบว่าระบบการกรองความถี่ของตู้แบนด์พาสส์อยู่ในรูปแบบของออเดอร์ที่ 4 หรือมีความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเตป กรองความถี่ด้วยระบบของตัวตู้เอง เพราะฉะนั้นระบบเสียงของตู้แบนด์พาสส์จึงอาจจะไม่เหมาะกับระบบเสียงบางแบบอย่างที่คุณnynopกล่าวมา โดยเสียงเบสของตู้แบนด์พาสนี้จะห้วนสั้น แต่คมชัด ที่มีเสียงเบสลักษณะเช่นนี้ เป็นเพราะระบบตู้ของแบนด์พาสส์จะให้ช่วงความถี่(Bandwidth)ที่แคบ และถ้าคำนวณไม่ดีหรืองานติดตั้งไม่สมบูรณ์ เสียงเบสจะมีความเพี้ยนสูงกว่าปกติ และเสียงเบสจะแข็งกระด้าง
(02/09/2006 22:37:25)
ความคิดเห็นที่ 10
ถ้าอยากดังแบบโชว์ชาวบ้านต้อง bandpass สะใจวัยรุ่นดีแต่ไม่เหมาะสำหรับการฟังแบบ SQ. คำเตือน % ตู้ bandpass ไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคหัวใจในระยะสุดท้าย
pinit_mp (04/09/2006 20:35:32)